scroll

Házirend

A HÁZIREND a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő egész területére vonatkozik.

HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉS a COVID-19 világjárvány miatt, érvényes 2022.03.08-tól visszavonásig.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A belépőjegy megváltásával a jelen házirend rendelkezéseit a fürdő vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, mely dokumentumban rögzített előírások és rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli.

A fürdőbe belépés érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok; mozgássérültek és terhes anyák (az utóbbi két körbe tartozók ezt kérésre hitelt érdemlő módon kötelesek igazolni) és fürdő fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

A fürdő szolgáltatásait minden vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe.

A fürdőt fertőző vagy bőrbetegségben szenvedők nem vehetik igénybe.

10 éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett, gyermek-csoport pedig kizárólag a jogszabályban előírt, megfelelő számú felelős kísérővel léphet a fürdő területére.

14 éven aluli gyermekek a gyógyfürdőt nem látogathatják.

Ittas személy a fürdő területén (különös tekintettel a gyógyászatra és szaunavilág részlegre) nem tartózkodhat, szolgáltatást nem vehet igénybe.

Amennyiben a vendég a medence vizét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és azért a medencét le kell zárni, illetve annak vizét le kell engedni vagy a medencét ki kell fertőtleníteni, úgy annak költségét és ezen felül a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést ill. egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni.

A medencébe ejtett tárgyakért, értékekért stb. felelősséget nem vállalunk. Lefolyók és csővezetékek ez okból történő szétszedését, ellenőrzését stb. nem vállaljuk.

Aki a fürdő berendezési, felszerelési tárgyaiban, a park növényzetében szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő a kár megtérítését követelheti.

A fürdő területén szolgálati tevékenységet ellátó dolgozót a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

Kérjük, a menekülési útvonalakat-, menekülési ajtókat-, tűzcsapokat stb. szabadon hagyni.

A fürdő területén fokozott a csúszásveszély, vendégeink részére fürdőpapucs használata javasolt.

NYITVATARTÁS

Az érvényes árjegyzéket és nyitvatartási rendünket pénztárainknál vendégek részére jól látható módon és helyen kifüggesztve megtalálhatók.

Pénztár nyitás és zárás bejáratoknál kifüggesztett tájékoztatásnak megfelelően történik.

Pénztár zárást követő 60. percben záróra.

A mindenkori záróra előtt 30 perccel a medencéket el kell hagyni.

Záróra után legkésőbb 20 perccel kérjük a fürdő területét elhagyni.

A fürdő üzemidejét a fürdő vezetése indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, időjárás, közegészségügyi előírás, stb.) A változást bejáratoknál kifüggesztett hirdetménnyel közöljük. Rendkívüli medence zárás esetén (bombariadó, vihar, higiéniai okok stb.) vendég a medencét köteles haladéktalanul elhagyni és ezért kártérítést nem követelhet.

Amennyiben a fürdő látogatói létszáma eléri a hatóságilag megállapított létszámot, fürdőnk a jegyeladást és a szolgáltatások árusítását felfüggesztheti!

Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatás körében eldöntse, alkalmaz-e díjváltozást.

Fürdőnk fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményekre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

A fürdő alkalmazottainak felhívásait és a házirendben foglalt előírásokat kérjük betartani. Az a vendég, aki a rendelkezéseket a felhívás, figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, fürdő a szolgáltatás díját nem köteles megtéríteni.

A szolgáltatás ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle más juttatást nem követelhet és nem fogadhat el.

Évenkénti karbantartási időszak (leállás) időpontját bejáratoknál kifüggesztve az adott időszak előtt legkésőbb 4 héttel fürdőnk közzé teszi.

Fürdőnk területén üzemelő vendéglátó egységek kizárólag nyitvatartási időben szolgáltatnak.

BELÉPÉS

A fürdő- vagy más szolgáltatás igénybevétele csak érvényes belépőjegy vagy bérlet ellenében történhet. A belépőjegyet a fürdő területén viselendő karszalag és elektronikus karóra testesíti meg, azt a fürdő személyzete a fürdőben tartózkodás ideje alatt ellenőrizheti. A fürdő teljes területén a belépéskor kapott karszalag és karóra viselése rendeltetésszerűen (csuklón) kötelező. Amennyiben a Vendég a fürdő terültén elveszti a szolgáltatás igénybevételére jogosító karóráját akkor az aktuális díjszabás szerinti pótdíjas köteles megfizetni. A fürdőbe belépéskor, kérjük, az előre megváltott jegyeket, illetve a bérleteket ellenőrzés céljából a pénztárosoknak és beléptetési pontokon átadni

A belépőjegy a típusától függő számú belépésre jogosít az érvényességi idején belül.

Előre váltott jegytípusok kizárólag érvényességi idő alatt használhatók fel, hosszabbításra nincs lehetőség.

A belépőjegy csak arra a szolgáltatásra és az adott napra érvényes, amelyre azt kiadták.

Kaució köteles szolgáltatások díja kizárólag készpénzben fizetendő.

Reklamáció kizárólag nyugta vagy számla felmutatása ellenében tehető.

Külön szolgáltatás (pl. napozóágy bérlése) csak a pénztárnál váltott jegy ellenében történhet.

Érvénytelen jeggyel vagy bérlettel belépni szándékozókkal szemben a fürdő eljárást kezdeményezhet.

Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

 • 3 éves kor alatt regisztrációs belépő váltásával
 • Érvényes diák- és nyugdíjas igazolvánnyal

Kedvezményes jegytípusoknál az árjegyzékben megjelölt módon kérjük a jogosultság igazolását.

 A szolgáltatásokat nem vehetik igénybe:

 • Lázas, továbbá fertőző gyomor- és bélrendszeri betegségben szenvedők.
 • Bőrbetegségben szenvedők csak egyéni kádfürdőt vehetnek igénybe.
 • Görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kórós elváltozással járó, illetve undort keltő betegségben szenvedő.
 • Kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.
 • Nyílt sebbel sem lehet igénybe venni a szolgáltatásokat.
 • Ha a vendég olyan betegségben szenved, amelyhez kádfürdő igénybevétele szükséges, a fürdő alkalmazottja pl. úszómester, medenceőr, műszakvezető jogosult erre felhívni a vendég figyelmét.
 • Önellátásra nem képes személyek, erősen mozgássérültek kísérő személlyel jöhetnek be, belépőjegy vásárlása ellenében. A mozgássérült a fürdőszolgáltatást saját felelősségére veheti igénybe.
 • Ittas személyek a fürdőben nem tartózkodhatnak, számukra az alkalmazottak minden szolgáltatást megtagadhatnak. Szükség esetén a biztonsági őr vagy a rendőrség tevékenységét is igénybe kell venni.

Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása és a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében nem szabad:

 • közrendet sértő módon viselkedni
 • fürdőzők nyugalmát zavarni, vagy testi épségét veszélyeztetni
 • fürdőt tisztasági zuhanyzó és láböblítő használata nélkül igénybe venni
 • medencékbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni
 • gyógymedencéinkben strandkellékeket használni
 • fürdőt mindenkori közerkölcsöt sértő fürdőruhában igénybe venni
 • fehérneműt és utcai ruházatot fürdőruhának kinevezni és használni
 • medencében vetkőzni
 • közös medencéket – ahol erre előírás van- fürdősapka nélkül igénybe venni
 • olajos, homokos testtel a medencéket használni
 • napsütés okozta égési sérüléssel medencéket használni
 • medencékben étkezni, italt fogyasztani
 • medencékben tisztálkodó szert használni,
 • medencékbe, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, poharat stb.) bevinni
 • medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel) vagy bármilyen baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni
 • úszni nem tudóknak a mélyvizet használni
 • medence pereméről és a medencék más pontjáról a vízbe ugrani
 • gyógyfürdő ülőmedencéiben úszni
 • közös medencék lépcsőlejáratait elfoglalni
 • élményelemek használatát kisajátítani
 • fedett medenceterekben utcai cipőben vagy ruhában, közlekedni
 • épületen belül öltözésre nem kijelölt helyen öltözni
 • fürdő területén szemetelni, dohányozni
 • asztalokat, székeket padokat és pihenőágyakat és egyéb felszerelési tárgyakat a helyükről elvinni, áthelyezni
 • székeket, pihenőágyakat és padokat lefoglalni, táskákat, ruházatot és lábbelit ezeken tárolni
 • fürdő területére bármilyen állatot bevinni
 • fürdő területére gépjárművet, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a szolgálati járműveket)
 • hanghordozót hangszert úgy hallgatni, illetve használni, hogy az másokat zavarjon
 • másik nem öltözőjébe, illemhelységébe és zuhanyzójába bemenni, használni
 • fürdő területére fegyvert, mérgező anyagot vagy egészségre ártalmas,
 • balesetveszélyes anyagot és eszközt bevinni, azt a ruhatárban vagy bárhol elhelyezni.

ÖLTÖZŐHELYSÉGEK HASZNÁLATA

Az öltöző használatának díját a belépőjegy ára tartalmazza. Az öltözőket a vendég önállóan használja a területre kialakított eljárások szerint.

Szekrénykulcsok használati idejére kaució köteles. Kaució, amely kizárólag készpénzben fizethető, tárgy napon záróráig visszaadható.

Az önálló használatból adódik, hogy az öltözők, ill. az öltözőszekrények, zuhanyzók stb. rendeltetésszerű használatát a vendégnek kell megoldani.

Az öltözet szekrénybe való elhelyezése után a vendégnek meg kell győződnie a szekrény bezártságáról és arról, hogy öltözetét, és személyes tárgyait maradéktalanul elhelyezte-e az öltözőszekrényben.

Az öltözőszekrényben és azon kívül hagyott személyes ruházatért és tárgyakért a fürdő felelősséget nem vállal. Továbbá nem vállal felelősséget a fürdő területére, ill. a medencetérbe és a kezelő helyiségekbe bevitt ruházati és egyéb tárgyakért sem.

A fürdővendégek részére biztonsági okokból csak a fürdő által üzemeltetett hajszárítók használata a megengedett.

Kérjük az öltözők és a hozzá tartozó helységek rendeltetésszerű használatának betartását.

Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel, értéktárgyakkal érkezni a fürdőbe, mert ezekért  nem  vállal felelősséget a Mezőkövesdi VG Zrt.

GYÓGYMEDENCÉK

Vendégeink kizárólag saját felelősségére és egészségi állapotának megfelelő módon használhatják gyógymedencéinket, ahol az ajánlott fürdési idő 15 perc. Ezen túl mindenki saját felelősségére tartózkodhat a medencékben

14 éven aluli gyermekek a gyógyfürdőt nem látogathatják.

Medencébe lépés előtt zuhanyzót és a láböblítőket használni kötelező!

Medencéknél, medencékben étkezni, italt fogyasztani, dohányozni, szemetelni és a medencék vizét egyéb módon szennyezni tilos.

A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező.

Az úszómester illetve medenceőr utasításának betartása kötelező.

USZODA ÉS FEDETT ÉLMÉNYMEDENCE

A MÉLYVÍZ CSAK ÚSZÓKNAK felirattal ellátott medencékben csak úszni tudó vendégeink tartózkodhatnak.

Úszómedencében úszósapka használata kötelező.

A fedett uszoda pályáit a fürdő sportszervezők, iskolák részére üzemidőben is bérbe adhatja, két pálya egyidejű szabadon hagyása mellett. Az úszómedencét úszásoktatásban részesülők felügyelettel vehetik igénybe. Úszómedencében kizárólag a kijelölt pályán lehet úszni, medencén keresztbe úszni tilos!

Az uszoda és élménymedence biztonsági felügyeletéért, a medencetér tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért az úszómester a felelős.

Élményelemeket, csúszdákat mindenki saját felelősségére használhatja érvényes belépő váltása után.

A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező. Az uszodamester utasításának betartása kötelező a csúszdák, a medencék, valamint a fürdő területén használható összes élményelem stb. igénybevételekor.

Gyermekek 3-10 éves korig a medencéket szülői vagy tanári felügyelet nélkül nem használhatják.

Lelátóra és a pihenőre 10 év alatti személynek felnőtt kísérete nélkül felmenni, továbbá a korlátokra felmászni tilos!

Üzemidőt indokolt esetben a vezetőség megváltoztathatja.

Medencezárás záróra előtt 30 perccel.

CSÚSZDÁK HASZNÁLATA

A csúszdákat mindenki csak saját felelősségére, egészségi állapotának ismeretében és megfelelő, biztonságos úszni tudás esetén használhatja.
Induló állásokon kifüggesztett információs táblán lévő kiírások és piktogramok minden tájékoztató és tiltásokkal kapcsolatos információkat tartalmaznak.

Csúszni csak az indító állástól elindulva lehet. A csúszdára alulról, illetve oldalról stb. felmászni tilos. A csúszdák használatánál lecsúszó személy ékszert és szemüveget, illetve bármilyen olyan tárgyat, amely a csúszás közben saját maga vagy más számára sérülést okoz  nem viselhet. A vendég köteles a csúszdákat ápolt és rövidre vágott körmökkel igénybe venni. Köteles továbbá a hajviseletet olyan módon rendezni, hogy az az élményelemek használata közben balesetet, sérülést stb. ne okozzon.

A csúszdákat csak a menetiránnyal megegyező irányban szabad használni. Tilos állva vagy menetiránynak háttal csúszni.

Induláskor az egymásra csúszás elkerülése érdekében a megfelelő menettávolságot be kell tartani. A medencébe történő megérkezésig újabb csúszó ember nem indulhat. A csúszást a kijelző szabad zöld jelzése esetén lehet megkezdeni.

Tilos a csúszdát ittas vagy bódult állapotban igénybe venni. Tilos 150 cm (egyes csúszdák esetében 140 cm) alatti gyermekeknek a csúszdákat – akár felnőtt felügyeletével akár anélkül –használni, kivételt képeznek ez alól a családi csúszdák. Tilos a biztonságosan úszni nem tudóknak a medencébe érkező csúszdákat igénybe venni.

GYERMEKMEDENCE

Gyermekmedencéinket 3-10 éves korig gyermekek használhatják.

Felnőtt vendégek a gyermek medencét nem vehetik igénybe.

Gyermekek a medencéket csak szülői felügyelettel vehetik igénybe. A fürdő gyermekmedencéinél a medenceőrök a medencék felügyeletét látják el, gyermekfelügyeletet rájuk bízni nem lehet.

A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata.

A gyermekmedencékben lábat áztatni tilos, továbbá a medencetérbe babakocsival bemenni nem lehet.

Utcai cipőben, ruházatban medencetérben tartózkodni, valamint a pihenőhelységet öltözésre használni szigorúan tilos!

SZAUNAVILÁG

A szaunát és a szaunavilág medencéit minden vendég kizárólag saját felelősségére és egészségi állapotának megfelelő módon használhatja. Szolgáltatást ittas személyek és alkoholt fogyasztó vendégek nem vehetik igénybe. 14 év alatti vendégeink részére a szauna használata nem javasolt.

A szaunákat megfelelő öltözetben, fürdőruhában (fürdőruha és úszónadrág nélkül törölközőben, szauna lepedőben, az intim testrészeket takarva) lehet igénybe venni.

Szaunázásról és a kabinok, valamint az itt található medencék használatáról kifüggesztett tájékoztatót olvashat a helyszínen javallat/ellenjavallattal együtt.

A törölköző, szaunalepedő használata kötelező, melyet a fürdő biztosít.

A szaunavilágban végzett aromaolajos masszázsokat ide szóló belépővel vehetik igénybe. Időpont egyeztetés a kezelésekre a pénztárakban történik.

Hozott aromaolajat, mézet és egyéb anyagokat a kezelő személyzet engedélyével lehet használni.

Szaunahasználat előtt, két szauna használata, valamint merülő medence használata előtt a zuhanyzó használata kötelező.

A szauna előterében és közlekedőkben a papucs használata higiéniai és biztonsági okokból kötelező.

Színét engedő hajfestékkel kezelt hajjal a szaunákat használni tilos.

Szaunák használata alatt a pihenőágyakat ne foglalják le személyes dolgaikkal.

Pihenőhelységben valamint szauna helységekben kisgyermekeket csecsemőket, valamint babakocsit bevinni tilos.

Utcai cipőben, ruházatban medencetérben tartózkodni, valamint a pihenőhelységet öltözésre használni szigorúan tilos!

GYÓGYÁSZAT

Kezeléseket kizárólag a gyógyászat bejáratánál kifüggesztett nyitva tartási idő alatt végeznek dolgozóink.

A szolgáltatás időpontját a fedett fürdő pénztáraiban lehet pontosítani és fizetni.

Beutaló nélkül a gyógyszolgáltatások csak a pénztáraknál váltott jegyek ellenében vehetők igénybe orvosi javaslat alapján.

A szolgáltatást csak az előre meghatározott időpontban és napon lehet igénybe venni.

Kifizetett és lekésett kezeléseket új időpont egyeztetése és fizetése után áll módunkban biztosítani.

Telefonon a beutaló adatainak megadásával lehetséges az adott napon időpontot foglalni. Telefonon lefoglalt kezeléseket a kezelés kezdete előtt legkésőbb 30 perccel ki kell fizetni, ellenkező esetben törlésre kerül.

A kádfürdő használati ideje vetkőzéssel és öltözéssel együtt 1 óra, mozgássérültek kísérőt magukkal vihetnek, segítségnyújtáshoz kérhetik a kezelő személyzetet.

Fürdő üzemeltetési hibájából elmaradt kezelések egyeztetése pénztárainknál lehetséges.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Az elsősegélynyújtó hely nyitva tartási időben a fürdő használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe.

A fürdő területén előforduló rosszullét, baleset ellátása az úszómestereknél és a fürdőben található elsősegélynyújtó helyen történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel.

Az előforduló sérülések-, rosszullétek-, vízi segélynyújtások szakszerű – valamint az elsősegélynyújtás körébe tartozó – ellátásáért az úszómester, illetve az erre a tevékenységre szerződött fél alkalmazottjai a felelősek.

Az előforduló esetekről részletes naplóbejegyzés, jegyzőkönyv készül a sérült és a jegyzőkönyvet vezető nyilatkozatával és aláírásával.

A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra képzett dolgozó, valamint elsősegélynyújtó a fedett épület gyógyászati részlegén áll rendelkezésre, valamint a helyszínen. Komolyabb sérüléskor az alkalmazott mentőt hív. Sérült részéről estleges ellenállásakor a mentő hívásának megtagadását lemondó nyilatkozat aláírásával a sérült nyilatkozik.

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő felelősségbiztosítással és balesetbiztosítással rendelkezik. A balesetekért a fürdő a balesetbiztosítás hatályáig áll helyt.

HANGOSBEMONDÁS

A fürdő területén a reklám célú és egyéb hangosbemondás díjazás ellenében vehető igénybe. A hangosbemondó jegy a pénztáraknál váltható.

PARKOLÁS

A parkoló őrzés nélkül működik, az érvényes árjegyzéken feltüntetett díjszabás alapján. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik.

ELVESZETT TÁRGYAK

A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért a fürdő nem vállal felelősséget.

Kérjük, hogy a talált tárgyakat a műszakvezetői irodába leadni szíveskedjenek. Leadott tárgyakról nyilvántartás készül.

REKLAMÁCIÓ

A fürdővendégek észrevételeiket, panaszaikat valamennyi pénztárnál elhelyezett Vásárlók Könyvében írásban tehetik meg. Bejegyzésekre a fürdő vezetősége 30 napon belül írásban választ ad.

Vendégkönyv a fedett fürdő pénztáraiban található.

DOHÁNYZÁS

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő teljes területén tilos dohányozni, kivéve a kijelölt dohányzóhelyeket.

A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:

Égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, éghető hulladék közé dobni.
Bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.

Amennyiben az Zsóry Gyógy-és Strandfürdő területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot stb. készít, ill. készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel, ill. hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon, ill. az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, ill. bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Jelen házirend 2017.01.01-én lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő területére belép. Az Üzemeltető a jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A mindenkor kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak, de nem visszamenőleges hatállyal.

A házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartatásáért a fürdővezetője felelős.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A HÁZIRENDBEN LEÍRTAK BETARTÁSÁRA!

KÖSZÖNJÜK!

Mezőkövesdi VG ZRt                                                                                                                                                      Zsóry Gyógy- és Strandfürdő vezetősége